PREDICă ECUMENISTă îN 2000, SPUNâND Că şI CATOLICII SUNT BISERICă CU SF TAINE VALIDE

Pr Gh Calciu ţine discurs ecumenist spunând că şi catolicii sunt biserică cu har lucrător prin succesiune apostolică neîntreruptă până azi.

video youtube predică ecumenistă în 2000, spunând că şi catolicii sunt biserică cu sf taine valide